Hebben kinderen ook rechten?

Er zijn speciale rechten voor kinderen om hen te beschermen.

Alle wetten en regels van een land zijn er voor iedereen die in dat land woont, ook voor kinderen. Maar kinderen kunnen zich vaak minder goed verdedigen als hen iets misdaan wordt. Daarom zijn er ook speciale rechten voor kinderen. Die zijn er om kinderen te beschermen. Doordat er kinderrechten bestaan, mag jij bijvoorbeeld jouw mening geven. Al deze rechten staan opgesomd in het kinderrechtenverdrag. Bijna alle landen van de wereld hebben dat verdrag ondertekend.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s