Hallo, ik ben Salima (14j) en ik voel mij eigenlijk niet zo goed in mijn vel. Ik zou hier graag over willen praten met iemand van het CLB. Maar ik wil niet dat mijn ouders dat weten. Kan ik zeker zijn dat het CLB mijn ouders niet gaat contacteren

Je kan als je bekwaam bent, zelf om hulp vragen bij een organisatie zonder dat jouw ouders hiervan op de hoogte worden gebracht.

Dag Salima

In de jeugdhulp heb je verschillende rechten. Zo je heb je bv. het recht om zelf te kiezen of je hulp wil of niet als je bekwaam bent. Je kan dan zelf  om hulp vragen bij een organisatie zonder dat jouw ouders hiervan op de hoogte worden gebracht. Alleen wanneer er meer ingrijpende hulp nodig is (bv. wanneer je een tijdje niet thuis wilt wonen) moeten jouw ouders hiermee wel instemmen en dus op de hoogte gebracht worden .

Het is belangrijk dat je een goede vertrouwensband hebt of kan opbouwen met je hulpverlener. Daarom mag je hulpverlener  normaalgezien geen vertrouwelijke informatie van jou delen met anderen. Jouw hulpverlener heeft namelijk beroepsgeheim.

Ook  CLB-medewerkers hebben  beroepsgeheim. Dat betekent dat zij, aangezien je bekwaam bent, geen vertrouwelijke informatie mogen delen met jouw ouders en hun ook niet op de hoogte mogen brengen over de hulpverlening. Enkel wanneer je in gevaar zou zijn en je ouders dit mee kunnen oplossen, mag het CLB het beroepsgeheim doorbreken en jouw ouders op de hoogte brengen van het gevaar.

Vriendelijke groetjes,
tZitemzo

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s