Een gerechtelijke fouillering bij betrapping op heterdaad

De 14-jarige Fien wordt betrapt terwijl ze een diefstal pleegt. Fien gaat niet akkoord met het fouilleren door een mannelijke beambte en eist dat ze door een vrouwelijke beambte gefouilleerd wordt. Een gerechtelijke fouillering gebeurt echter niet noodzakelijk door een persoon van hetzelfde geslacht.

Fien, 14 jaar, wordt op heterdaad betrapt terwijl ze een smartphone steelt uit de handtas van een vrouw in een drukke winkelstraat. De politie neemt haar mee voor verhoor naar het politiekantoor. Daar aangekomen wordt Fien gefouilleerd om de smartphone te vinden, en om te zien of ze geen gevaarlijke voorwerpen op zich draagt. Fien ziet het niet zitten om gefouilleerd te worden door een mannelijke politieambtenaar, en eist dat er een vrouwelijke beambte bijgehaald wordt om de fouillering uit te voeren… Fien kan gerechtelijk gefouilleerd worden aangezien ze ervan verdacht wordt een gestolen smartphone bij zich te dragen. Een gerechtelijke fouillering wordt indien mogelijk uitgevoerd door iemand van hetzelfde geslacht als de gefouilleerde maar dat is niet noodzakelijk zo.

Er bestaan drie soorten fouillering :

1. De veiligheidsfouillering

Politieambtenaren kunnen bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke politie en om er zich van te vergewissen dat een persoon geen wapen draagt of enig voorwerp dat gevaarlijk is voor de openbare orde, een veiligheidsfouillering doen.

De veiligheidsfouillering kan uitgevoerd worden op :

  • Personen onderworpen aan een identiteitscontrole wanneer de politieambtenaar redelijke gronden heeft om te denken dat deze persoon een wapen zou kunnen dragen of enig voorwerp dat gevaarlijk is voor de openbare orde;
  • Bestuurlijk of gerechtelijk) Aangehouden personen.
    In deze 2 gevallen kan de veiligheidsfouillering uitgevoerd worden door elke politieambtenaar (indien mogelijk van hetzelfde geslacht).
  • Deelnemers van bijeenkomsten die de openbare orde bedreigen, bv. risicovolle betogingen;
  • Personen met toegang tot plaatsen waar de openbare orde wordt bedreigd, bv. een lezing over een controversieel onderwerp.
    In deze 2 gevallen kan de veiligheidsfouillering enkel uitgevoerd worden op bevel en onder verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke politie. En deze fouillering moet steeds gebeuren door een politieambtenaar van hetzelfde geslacht als de gefouilleerde persoon.

2. De gerechtelijke fouillering

Politieambtenaren kunnen voor het vervullen van hun gerechtelijke opdrachten, een gerechtelijke fouillering verrichten van personen die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke aanhouding, en van personen die ervan verdacht worden overtuigingsstukken of bewijsmateriaal van een misdaad of wanbedrijf bij zich te dragen.

Een gerechtelijke fouillering kan enkel gebeuren volgens de richtlijnen en onder verantwoordelijkheid van een officier van gerechtelijke politie. Ze kan uitgevoerd worden door elke politieambtenaar, indien mogelijk van hetzelfde geslacht.

3. De fouillering voor de vrijheidsberoving in een opsluitingsplaats

Personen die in het kader van een bestuurlijke of gerechtelijke aanhouding worden opgesloten, kunnen vooraf op het lichaam gefouilleerd worden.

Deze fouillering heeft tot doel zich ervan te vergewissen dat de persoon niet in het bezit is van voorwerpen of stoffen die gevaarlijk zijn voor hemzelf of voor anderen, of die van die aard zijn een ontvluchting te vergemakkelijken.

Een fouillering voor opsluiting gebeurt volgens de richtlijnen en onder de verantwoordelijkheid van een officier van bestuurlijke of gerechtelijke politie . Ze kan uitgevoerd worden door een politieambtenaar of een andere persoon van hetzelfde geslacht als de gefouilleerde persoon.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s