‘Fight for Your Right’ #F4YR wat is dat?

België vindt de rechten van kinderen en jongeren belangrijk en heeft daarom het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind ondertekend. Dit Kinderrechtenverdrag omvat de rechten van alle kinderen en jongeren, jonger dan 18 jaar, op vlak van bescherming, participatie en toegang tot diensten (bv. school en kinderopvang) en zorgen.

In het Kinderrechtenverdrag beloven de overheden van alle landen dat ze de kinderrechten zullen respecteren en toepassen. Het Comité voor de Rechten van het Kind controleert of de rechten die in het Kinderrechtenverdrag staan ook effectief toegepast worden. Dit Comité bestaat uit onafhankelijke experten uit verschillende landen.
Om de 5 jaar moeten landen die het Kinderrechtenverdrag ondertekenden bij het Comité het Kind een rapport indienen met daarin een stand van zaken over de toepassing van kinderrechten in hun land. Elke vijf jaar moet dus ook België aantonen welke verbeteringen er zijn op vlak van kinderrechten.

Nadat het Comité het rapport aandachtig bekeken heeft, geeft het enkele aanbevelingen (ook wel Slotbeschouwingen of in het engels ‘Concluding Observations genoemd). Van deze aanbevelingen moet België werk van maken tegen dat ze, over 5 jaar, haar volgend rapport indient.

F4YR wil o.a. de Slotbeschouwingen van het Comité voor de Rechten van het Kind begrijpelijk en wijd verspreiden onder kinderen en jongeren zodat zij ze leren kennen en gebruiken, zodat kinderen en jongeren de toepassingen ervan mee kunnen controleren, en er uiteindelijk meer rekening gehouden wordt met de stem van kinderen en jongeren.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s