Mijn ouders zijn gescheiden en ik heb geen contact meer met mijn vader. Omwille van problemen op school ben ik met mama naar een psycholoog geweest. Die wil nu ook mijn vader contacteren. Ik wil dit niet.

Je mag als je bekwaam bent, zelf over je therapie beslissen en je ouders hoeven hier niet mee in te stemmen of over ingelicht te worden.

Dag Leslie,

In de jeugdhulp heb je als je bekwaam bent o.a. het recht om zelf te kiezen of je hulp wilt of niet en je hebt ook het recht om mee te beslissen over je hulp (hiervoor moet je niet bekwaam zijn).
In de jeugdhulp word je vermoed  bekwaam te zijn vanaf 12 jaar. Je kan dan je rechten zelfstandig uitoefenen. Een psycholoog die binnen de jeugdhulp (bv. CGG) werkt kan je dus op basis van het DRM, als bekwaam beschouwen. Je mag dan zelf over je therapie  beslissen en je ouders hoeven hier niet mee in te stemmen of over ingelicht te worden.

Wanneer je hulp krijgt van een psycholoog met een eigen praktijk, kan zij je niet op basis van het DRM , maar wel op basis van de Wet Patiëntenrechten als bekwaam beschouwen.. Dit is iets anders geregeld dan het DRM omdat er in de Wet Patiëntenrechten geen richtleeftijd vermeld wordt vanaf wanneer minderjarigen als bekwaam worden beschouwd.  In dat geval zal de psycholoog dus zelf inschatten of je bekwaam bent om zelf te beslissen over de therapie, of niet. Als je bekwaam wordt ingeschat kan je zelf kiezen om je ouders te betrekken of niet.

Ook  hebben psychologen beroepsgeheim. Dat betekent dat zij, aangezien je bekwaam bent, geen vertrouwelijke informatie mogen delen met jouw ouders en hun ook niet op de hoogte mogen brengen over de hulpverlening. Enkel wanneer je in gevaar zou zijn en je ouders dit mee kunnen oplossen, mag de psycholoog het beroepsgeheim doorbreken en jouw ouders op de hoogte brengen van het gevaar.

Let wel: zowel in de jeugdhulp, als in de gezondheidszorg, kunnen jouw ouders geïnformeerd worden wanneer je  onbekwaam bent. Dit kan je als onbekwame minderjarige niet tegenhouden.

Vriendelijke groetjes,

tZitemzo

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s