Ben ik verplicht om naar school te gaan?

Wat zegt de wet over naar school gaan? Is dit verplicht?

Je bent niet verplicht om naar school te gaan. In Belgie ben je verplicht om vanaf je 6de tot je 18de te leren. Er is dus geen schoolplicht, wel leerplicht. Je kan ook thuis les krijgen,dit wordt huisonderwijs genoemd.

Huisonderwijs kan je op twee manieren organiseren:

  1. individueel huisonderwijs: dit is hetzelfde als thuisonderwijs. Hierbij geeft een van je ouders les of een privéleraar.
  2. Collectief huisonderwijs: Hierbij laat je je kinderen naar een privéschool gaan. Deze school is niet erkend, gesubsidieerd en gefinancierd door de overheid. Deze vorm kan ook betekenen dat je met een aantal ouders samen huisonderwijs organiseert voor verschillende minderjarigen.

Je moet wel een verklaring van huisonderwijs indienen, om aan te tonen dat je voldoet aan de leerplicht. Om je diploma te behalen bij huisonderwijs, moet je examens afleggen bij de Examencommissie basisonderwijs of de Examencommissie secundair onderwijs.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s