Artikel 6: Overleven en ontwikkelen

Het kind heeft het recht om zo goed mogelijk te leven en op te groeien.

Verdragstekst:

1. De Staten die partij zijn, erkennen dat ieder kind het inherente recht op leven heeft.

2. De Staten die partij zijn, waarborgen in de ruimst mogelijke mate de mogelijkheden tot overleven en de ontwikkeling van het kind.

Kortom:

Het kind heeft het recht om zo goed mogelijk te leven en op te groeien. De overheid moet daarom zorgen voor een veilige omgeving zonder oorlog of armoede.

Meer weten?

General Comment nr 7: Over kinderrechten in de vroege kinderjaren

Samen tegen armoede

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s