Artikel 4: Realiseren van kinderrechten

In alle landen moet het nodige gedaan worden om kinderrechten te realiseren.

Verdragstekst:

De staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke bestuurlijke en andere maatregelen om de in dit Verdrag erkende rechten te verwezenlijken. Ten aanzien van economische, sociale en culturele rechten nemen de Staten die partij zijn deze maatregelen in de ruimste mate waarin de hun ter beschikking staande middelen dit toelaten en, indien nodig, in het kader van internationale samenwerking.

Kortom:

In alle landen moet het nodige gedaan worden om kinderrechten te realiseren.

 

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s