Artikel 36: Andere vormen van uitbuiting

Volwassenen moeten ervoor zorgen dat kinderen niet verplicht wordt om iets te doen dat schadelijk is.

Verdragstekst:

De Staten die partij zijn, beschermen het kind tegen alle vormen van exploitatie die schadelijk zijn voor enig aspect van het welzijn van het kind.

Kortom:

Volwassenen moeten ervoor zorgen dat kinderen niet verplicht wordt om iets te doen dat schadelijk is. Ze hebben het recht om beschermd te worden tegen alle vormen van uitbuiting die slecht zijn voor het welzijn van het kind.

 

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s