Artikel 35: Verkoop, handel en ontvoering van kinderen

Volwassenen moeten opletten dat kinderen niet ontvoerd of verkocht worden.

Verdragstekst:

De Staten die partij zijn, nemen alle passende nationale, bilaterale en multilaterale maatregelen ter voorkoming van de ontvoering of de verkoop van of de handel in kinderen voor welk doel ook of in welke vorm ook.

Kortom:

Volwassenen moeten opletten dat kinderen niet ontvoerd of verkocht worden. Ze hebben het recht om beschermd te worden tegen kinderhandel. 

 

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s