Artikel 11: Kinderontvoering

Kinderen moeten beschermd worden tegen kinderontvoering.

Verdragstekst:

  1. De Staten die partij zijn, nemen maatregelen ter bestrij­ding van de ongeoorloofde overbrenging van kinderen naar en het niet doen terugkeren van kinderen uit het buitenland.
  2. Hiertoe bevorderen de Staten die partij zijn het sluiten van bilaterale of multilaterale overeenkomsten of het toetreden tot bestaan­de overeenkomsten.

Kortom:

Kinderen moeten beschermd worden tegen kinderontvoering. Een kind mag niet zonder toestemming van de beide ouders weggebracht worden naar een ander land of vastgehouden worden in het buitenland.

Auteur:

Logo tzitemzo

Meer faq’s